محورهای پیشنهادی همایش

 

 •  آشنایی با کلیات حقوق ورزشی و مدیریت چالش ها و پیامد های حقوقی و کیفری در ورزش

 •  ثروت آفرینی بی ال اس در ورزش ، تجارت در ورزش و تجارت بین الملل در ورزش

 • قرارداد ها و صورتجلسات

 • رسیدگی و داوری

 • آسیب شناسی علل تشکیل پرونده های حقوقی – املاک ورزشی و بررسی راهکار های برون رفت

 • بررسی تشکیل نهاد ملی حکمیت در ورزش

 • نظام حقوقی سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های ورزشی

 • نحوه رسیدگی به تخلفات انضباطی ورزشکاران در فدرا سیون ها

 • مرجع رسیدگی به جرایم ورزشی در ایران

 • بایسته های حرفه ای وکالت در اختلافات و دعاوی بین المللی ورزشی

 • بررسی ابعاد حقوقی محرومیت باشگاه های فوتبال ایران از میزبانی در مسابقات لیگ قهرمانی

 • بررسی حقوقی ارکان قضایی و دیوان فوتبال فیفا

 • بررسی قراردادهای ورزشی

 • حل و فصل اختلافات در فدراسیون های بین المللی ورزشی، با تاکید بر فیفا

 • مسئولیت مدنی_کیفری و انتظامی باشگاههای ورزشی

 • بررسی حقوقی ارکان قضایی و دیوان فوتبال فیفا

 • حقوق ورزشی (ویژه مربیان و تربیت بدنی ها)

 • بررسی ابعاد حقوقی انتقال مالکیت باشگاه نیوکاسل

 • جایگاه حقوق ورزشی در قانون اساسی

 • مسئولیت مدنی در جامعه ورزشی در حقوق موضوعه ایران

 • تحلیل حوادث و خطای ورزشی در بستر مسئولیت حقوق کیفری

 • نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی

 • جایگاه مسئولیت کیفری در ارتکاب تخلفات و جرایم ورزشی

 • آشنایی با مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه قانون و اهمیت بررسی ایمنی تجهیزات ورزشی عمومی

 • جایگاه قرارداد در حقوق ورزشی و مسئولیتهای ناشی از آن

 • بررسی روشهای قانونی رفع مسئولیت معلمان تربیتبدنی مدارس ایران در هنگام بروز حوادث ورزشی

 • طراحی مدل حمایت از حقوق مالکیت فکری در ورزش ایران

 • تاثیر رسانههای جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

 • بررسی سیاست کیفری ایران در موضوع جرائم و تخلفات ورزشی

 • مقایسه تطبیقی بهرمندی زنان از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی

 • فلسفه عدم جرم انگاری حوادث ناشی از عملیات ورزشی در سیاست کیفری ایران

 • تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی

 • نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی

 • بررسی مدنی و کیفری ورزشکاران در حقوق کنونی

 • ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی و نقش آن در پیشگیری از جرایم ورزشی

 • بررسی وظایف و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی