کمیته اجرایی همایش

دکتر سید رضا موسوی نیا
رئیس همایش

دکتر محمد وارسته بازقلعه
دبیر علمی همایش

مهندس امیر غیاث آبادی فراهانی
مسئول وب سایت

دکتر ولی الله شاهدی
دبیراجرایی

سیده نرگس فاطمی
مسئول برگزاری کارگاه ها

شاهرخ صالحی کرهرودی
مسئول روابط عمومی

پیمان هرسیج ثانی
مسئول کمیته داوری

دکتر زهرا حیرانی
رئیس شورای سیاست گذاری

قاسمعلی صبوری
مدیر اجرایی

بهزاد مولایی
رئیس کمیته انتشارات

دکتر امیر صادقی
دبیر مالی

محمد علی مهماندار شام اسبی
مسئول هماهنگ کننده شورای سیاست گذاری

علی غلامی دلچه
کمیته تشریفات و پذیرایی

ابراهیم زرین بازقلعه
کمیته تشریفات و پذیرایی

مجید عظیمی
مسئول اجرایی